loading
مقالات
2 شهریور 2019
2 شهریور 2019
2 شهریور 2019
2 شهریور 2019
4 خرداد 2019

بلاست سایشی برای تمیزکاری سطوح و رنگ‌آمیزی اسکلت فلزی

بلاست سایشی برای تمیزکاری سطوح و رنگ‌آمیزی اسکلت فلزی

ادامه
4 خرداد 2019

رنگ آمیزی اسکلت فلزی

رنگ آمیزی اسکلت فلزی

ادامه
11 اردیبهشت 2019

بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی قسمت دوم

بازرسی رنگ / کنترل رنگ اسکلت فلزی

ادامه
11 اردیبهشت 2019

پوشش‌های اسکلت فلزی

پوشش‌های اسکلت فلزی

ادامه
11 اردیبهشت 2019

نکات رنگ اسکلت فلزی / رنگ سوله

نکات رنگ اسکلت فلزی / رنگ سوله

ادامه
11 اردیبهشت 2019
11 اردیبهشت 2019

پوشش رنگ اسکلت فلزی

پوشش رنگ اسکلت فلزی

ادامه
11 اردیبهشت 2019

رنگ سوله

رنگ سوله

ادامه
11 اردیبهشت 2019

بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی قسمت اول

بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی

ادامه
11 اردیبهشت 2019

استاندارد سوئدی سندبلاست

استاندارد سوئدی سندبلاست

ادامه
11 اردیبهشت 2019

آماده سازی سطوح قبل از رنگ آمیزی

آماده سازی قبل از رنگ آمیزی

ادامه
9 دی 2019

5 راه جلوگیری از خوردگی قطعات فلزی

5 راه جلوگیری از خوردگی قطعات فلزی

ادامه
9 دی 2019

خطرات سندبلاست چیست؟

خطرات سندبلاست چیست؟

ادامه
14 آذر 2018

حفاظت از خوردگی خط لوله توسط پوشش لوله

حفاظت از خوردگی خط لوله توسط پوشش لوله

ادامه
8 شهریور 2018

چند روش مختلف سندبلاست

چند روش مختلف سندبلاست

ادامه
8 شهریور 2018

واش پرایمر

واش پرایمر

ادامه
1 شهریور 2018

آشنایی با سندبلاست چوب

آشنایی با سندبلاست چوب

ادامه
1 شهریور 2018

اصول تعمیر و نگهداری پوشش ها

تعمیر و نگهداری پوشش ها

ادامه
23 خرداد 2018

رنگ اپوکسی چیست؟

آشنایی با رنگ اپوکسی

ادامه
29 دی 2017
25 مرداد 2017

اهمیت و نقش پوشش ها در بازدارندگی خوردگی فلزات

اهمیت و نقش پوشش ها در بازدارندگی خوردگی فلزات

ادامه
25 مرداد 2017

بازرسی و کنترل کیفیت سندبلاست و رنگ امیزی

بازرسی و کنترل سندبلاست و رنگ

ادامه
23 مرداد 2017
13 دی 2016

بنتون در صنایع رنگ

بنتون در صنایع رنگ

ادامه
29 دی 2015

اصول کاربردی استفاده از رنگ و پوشش های صنعتی

اصول کاربردی استفاده از رنگ و پوشش های صنعتی

ادامه
16 مهر 2015

شات بلاست چیست؟

شات بلاست چیست؟

ادامه
26 مهر 2015

سندبلاست چیست؟

سندبلاست چیست؟

ادامه
26 مهر 2015

گارنت چیست

گارنت چیست

ادامه
18 شهریور 2015

6 عنصر خورنده که در نفت خام یافت می شود

6 عنصر خورنده که در نفت خام یافت می شود

ادامه
18 شهریور 2015

دلیل مقاومت فولاد ضد زنگ در برابر خوردگی

چرا فولاد ضد زنگ در برابر خوردگی مقاوم است؟

ادامه
16 شهریور 2015

حفاظت کاتدی

روش های حفاظت کاتدی

ادامه
13 شهریور 2015

دستور العل رنگ آمیزی با رنگ پاش

دستور العمل رنگ آمیزی با رنگ پاش

ادامه
10 شهریور 2015

حفاظت از قطعات فولادی در برابر خوردگی

روش های حفاظت از خوردگی قطعات فولادی

ادامه
4 شهریور 2015
4 شهریور 2015

تاریخچه رنگدانه ها

تاریخچه رنگ دانه ها

ادامه
3 شهریور 2015

آزمون چسبندگی رنگ (قسمت اول : روش تست A یا XCUT )

آزمون چسبندگی رنگ (قسمت اول : روش تست A یا XCUT )

ادامه
3 شهریور 2015

حفاظت کارگران از خطرات مواد ساینده در عملیات بلاستینگ

حفاظت کارگران از خطرات مواد ساینده در عملیات بلاستینگ

ادامه
3 شهریور 2015
3 شهریور 2015

سندبلاست - روش های آماده سازی سطوح جهت رنگ آمیزی

سندبلاست - روش های آماده سازی سطوح جهت رنگ آمیزی

ادامه
3 شهریور 2015
3 شهریور 2015

خطرات موجود برای کارگران در رنگ آمیزی با ایرلس

خطرات موجود برای کارگران در رنگ آمیزی با ایرلس

ادامه
3 شهریور 2015

آشنایی با انواع رنگ ها

آشنایی با انواع رنگ ها

ادامه