loading
تاریخچه رنگدانه ها
4 شهریور 2015

تاریخچه رنگدانه ها

رنگدانه ها :
مقدمه :
رنگدانه ماده ای که رنگ نور منعکس شده را  تغییر و یا انتقال می دهد  و در نتیجه جذب طول موج انتخابی تغییر می کند. این فرایند فیزیکی با فلوئورسانس، فسفرسانس و دیگر اشکال لومینسانس، که در آن یک ماده نور ساطع می کند متفاوت است
بسیاری از مواد انتخابی طول موج مشخصی از نور را جذب می کنند  موادی  که انسان برای استفاده به عنوان رنگدانه انتخاب کرده است معمولا دارای خواص ویژه ای است که آنها را برای رنگ آمیزی مواد دیگر ایده آل کرده است. رنگدانه باید یک قدرت تشعشع بالا نسبت به مواد آن رنگ داشته باشد و به شکل جامد در دمای محیط پایدار بماند
برای کاربردهای صنعتی، و همچنین در هنر، تداوم و خواص ثبات مهم  می باشد. رنگدانه هایی  که پایدار نیستند و دائم در حال فرارند ،  فرار نامیده می شود. رنگدانه های فرار در طول زمان و یا  قرار گرفتن در معرض نور محو می شوند ، در حالی که برخی در نهایت سیاه می شوند.
رنگدانه برای پوشش رنگ، جوهر، پلاستیک، پارچه، لوازم آرایشی، مواد غذایی و مواد دیگر استفاده می شود. بیشترین  رنگدانه مورد استفاده در تولید و هنرهای بصری ، معمولا به صورت  پودر خشک شده است. این پودر به  دستگاه تولید رنگ اضافه می شود و یک حالت چسبندگی به آن می دهد.
معمولا بین رنگدانه هایی که در حامل آن غیر قابل حل (و در نتیجه تعلیق) مانده ، و رنگ تمایز است ، که هر دو به خودی خود به صورت  یک مایع هستند و یا در حامل خود قابل حل هستند  .یک رنگ می تواند به صورت رنگدانه و یا یک رنگ بسته به حامل  خود عمل کند. در برخی موارد، رنگدانه از یک رنگ با رنگ رسوب محلول با نمک فلزی ساخته شده است. رنگدانه و در نتیجه یک رنگدانه دریاچه نامیده می شود. رنگدانه بیولوژیکی برای تمام مواد رنگی مستقل از میزان حلالیت آن استفاده می شود.
در سال 2006، حدود 7.4 میلیون تن رنگدانه های معدنی، آلی و ویژه در سراسر جهان به بازار عرضه شد. آسیا دارای بالاترین میزان بر اساس مقدار پس از اروپا و شمال امریکا است. تا سال 2020، درآمد حاصل از فروش رنگدانه هاحدود 34200000000 $ افزایش خواهد یافت . تقاضای جهانی رنگدانه معادل 20.5 میلیارد $ در سال 2009 بود، در حدود 1.5-2٪ از سال گذشته است. پیش بینی می شود افزایش نرخ رشد پایدار در سال های آینده فروش در سراسر جهان برای ایالات متحده تا 24.5 میلیارد $ در سال 2015افزایش می یابد  ، وبه رغم  2750000000 $ در سال   2018. برسد.
 
فهرست
  1 - اساس فیزیکی
    2- تاریخچه
        2.1 توسعه رنگدانه مصنوعی
        2.2 منابع جدید برای رنگدانه های تاریخی
    3 - استانداردهای تولیدی و صنعتی
    4-  موضوعات علمی و فنی
    5-  نمونه
        5.1  نمونه های چاپی
        5.2  نمونه های پلاستیکی
    6 -  رنگدانه های زیستی
    7-  رنگدانه ها بر اساس ترکیب عناصر
        7.1 رنگدانه های  پایه فلز
        7.2 دیگر رنگدانه های معدنی
        7.3 رنگدانه های زیستی و آلی
 1. اساس فیزیکی :
رنگدانه با  طیف گسترده ای از طول موج (رنگ) روبرو می شوند. این رنگدانه نور قرمز و سبز را جذب کند، و رنگ آبی را ایجاد می کند اما رنگ نشان دهنده آبی،. رنگدانه به نظر می رسد زیرا آنها انتخابی منعکس و جذب طول موج خاصی از نور مرئی است. نور سفید ترکیبی تقریبا مساوی از تمام طیف نور مرئی با طول موج در محدوده حدود 375 یا 400 نانومتر به 760 یا 780 نانومتر است. هنگامی که این رنگدانه با نور مواجه می شود، از طیف توسط پیوندهای شیمیایی سیستم های مزدوج و اجزای دیگر از رنگدانه جذب می شود. برخی از طول موج های دیگر  یا از طیف منعکس می شوند و یا پراکنده می شود . بیشترین رنگدانه مجتمع انتقال بار، مانند ترکیبات فلزات واسطه، با باندهای جذب گسترده ای است که بسیاری از رنگ از این حادثه نور سفید کم می باشد. طیف نور منعکس شده جدید به ظاهر از یک رنگ ایجاد می کند. رنگدانه ها، بر خلاف فلورسنت یا تاب مواد، تنها می تواند طول موج را  کم کند ، و هرگز یک منبع نور جدید را  اضافه نمی کنند .
ظاهر رنگدانه عمیقا به رنگ منبع نور متصل است. نور خورشید دارای دمای رنگ بالا، و طیف نسبتا یکنواخت، و یک استاندارد برای نور سفید در نظر گرفته شده است. منابع نور مصنوعی تمایل به قله بزرگ در برخی از نقاط طیف خود دارند، و دره های عمیق در نقاط دیگر. مشاهده رنگدانه در این شرایط به صورت رنگ های مختلف ظاهر خواهد شد.
فضاهای رنگی مورد استفاده برای نشان رنگ عددی باید منبع نور خود را مشخص کنند. اندازه گیری رنگ در آزمایشگاه انجام می شود، مگر آنکه ذکر شده، فرض کنیم که اندازه گیری زیر منبع نور D65 گرفته شده است، و یا "در نور روز نیمروز 6500 K" است، که تقریبا درجه حرارت رنگ از نور خورشید است.
خواص دیگر از یک رنگ، مانند اشباع و یا سبکی آن، ممکن است توسط مواد دیگر که همراه رنگدانه است تعیین شود. کلاسور و پرکننده به مواد شیمیایی رنگدانه اضافه شده و انعکاس  و الگوهای خود را جذب می کند. ، که در طیف نهایی تاثیر دارند. به همین ترتیب، در مخلوط رنگدانه و چسب، اشعه منعکس شده  از نور ممکن است با  مولکول رنگدانه روبرو می شوند، و ممکن است این اشعه های ولگرد از منبع نور به رنگ کمی کمتر اشباع کمک کند. رنگدانه خالص اجازه می دهد تا نور سفید بسیار کمی برای فرار و تولید یک رنگ بسیار اشباع شده خروج کند با این حال با توجه به  مقدار بالا از فرار نور سفید مخلوط رنگ دانه و چسب اشباع و رنگ پریده به نظر می رسد،
 1. تاریخچه :
رنگدانه های طبیعی مانند گل اخری و اکسیدهای آهن به عنوان رنگ های زمان های ماقبل تاریخ استفاده می شدند. . باستان شناسان شواهدی کشف کردند که انسان های اولیه از رنگ برای اهداف زیبایی مانند نقاشی تصویر بدن استفاده می کردند. تجهیزات رنگدانه و رنگ را در یک غار در نزدیک رودخانه ها در زامبیاکه تصور می شود نزدیک به 350000تا 400000 سال، قدمت دارد کشف کردند.
قبل از انقلاب صنعتی، طیف وسیعی از رنگ موجود که برای محصولات هنر و تزئینی استفاده می شد از لحاظ فنی محدود بود. بسیاری از رنگدانه ها منشاء زمینی و یا معدنی داشتند. رنگدانه از منابع غیر معمول مانند مواد گیاهی، فضولات حیوانی، حشرات، حلزون صدف دار و برداشت و حتی در مسافت های دور داد و ستد می شد. برخی از رنگ های پر هزینه از ترکیب با طیف وسیعی از رنگدانه هاکه در دسترس بودند به وجود می آمدند. آبی و بنفش از این نوع بود و بیشتر خانواده سلطنتی از آن استفاده می کردند.
به دست آوردن رنگدانه بیولوژیکی اغلب دشوار بود، و تولید کنندگان جزئیات تولیدرا مخفی نگه می داشتند. رنگدانه ارغوانی از مخاط یکی از چندین گونه حلزون صدف طلایی ساخته می شدند. تولید رنگدانه ارغوانی برای استفاده به عنوان رنگ پارچه در اوایل 1200 پیش از میلاد توسط فنیقی ها آغاز شد و توسط یونانیان و رومی ها تا 1453 ادامه داشت، با سقوط قسطنطنیه. تولید رنگدانه گران و پیچیده بود،
 
رنگدانه های معدنی نیز در مسافت های طولانی پیدا میشد و تنها راه برای رسیدن به رنگ آبی استفاده از یک سنگ نیمه قیمتی به نام سنگ لاجورد بود و بهترین منابع لاجورد در دور دست بود. Jan van Eyck نقاش در قرن 15، معمولا در نقاشی هایش از رنگ آبی استفاده نمی کرد .و  اگر کسی نقاشی میخواست که در آن رنگ آبی استفاده شود باید هزینه اضافی پرداخت می کرد. هنگامی که ون ایک از رنگ لاجورد استفاده می کرد ، هرگز آن را با رنگ های دیگر مخلوط نمی کرد. و شکل خالص استفاده می کرد،  و به عنوان یک لعاب تزئینی استفاده میکرد. قیمت گران سنگ لاجورد هنرمندان را  مجبور به جایگزینی رنگدانه های گران  قیمت با رنگدانه های ارزان  مانند  مواد معدنی آزوریت، مینای لاجوردی و نیلی بیولوژیکی می کرد
با فتح اسپانیا در قرن 16 و به وجود آمدن یک امپراتوری جدید در دنیا رنگدانه ها و رنگ های جدید به مردم در هر دو طرف اقیانوس اطلس معرفی شد. کارمین ، رنگ و رنگدانه حاصل از حشرات انگلی موجود در امریکا ی مرکزی و جنوب امریکا بود که در اروپا دارای ارزش زیاد بود که از برداشت خشک شده و خرد شده حشره دانه قرمز تولید شده . ازکارمینهنوز هم، در رنگ پارچه، رنگ غذا، رنگ بدن، لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می شود
بومیان از رنگ دانه قرمز تولید شده برای منسوجات خود از سال 700 پیش از میلاد استفاده می کردند. اما اروپایی ها این رنگ را هرگز ندیده بودند. زمانی که اسپانیایی ها به امپراتوری آزتک آنچه که اکنون مکزیک نامیده می شود. حمله کردند ، آنها سریع به بهره برداری از رنگ برای فرصت های تجاری جدید نمودند. کارمین جزء دومین صادرات با ارزش منطقه بعد از نقره شد.
در حالی که کارمین در اروپا محبوب بود، هنوز رنگ آبی ،گران قیمت بود .
1-2 توسعه رنگدانه مصنوعی :
اولین رنگدانه شناخته شده مواد معدنی طبیعی بود. طیف وسیعی از رنگ های  اکسیدهای آهن طبیعی را  در بسیاری از نقاشی های پارینه سنگی در  غار ها و نوسنگی می توان یافت. دو نمونه شامل قرمز اخرایی، anhydrous Fe2O3 ، و هیدراته زرد اخرایی ، زغال چوب، ذغال و یا کربن سیاه و سفید، نیز به عنوان رنگدانه سیاه و سفید از زمان ماقبل تاریخ استفاده می شد.
دو تا از نخستین رنگدانه های  مصنوعی سرب سفید (کربنات سرب اساسی، PbCO3) 2PB (OH) 2) و هراسان آبی (آبی مصری) بود. سرب سفید از ترکیب سرب با سرکه (اسید استیک، CH3COOH) در حضور CO2 ساخته شده است. هراسان آبی سیلیکات مس کلسیم است و از ترکیب با  شیشه های رنگی با سنگ معدن مس، مانند مالاکیت ساخته می شود. این رنگدانه ها در اوایل هزاره دوم پیش از میلاد مورد استفاده قرار می گرفت
با گسترش عظیم انقلاب صنعتی و علمی در طیف وسیعی رنگدانه های مصنوعی، رنگدانه هایی که تولید می شده یا تصفیه شده از مواد طبیعی، برای تولید و بیان هنری در دسترس پدید آمد. از آنجا که هزینه لاجورد بالا بود ،و تلاش زیادی برای  پیدا کردن رنگدانه آبی می شد در این دوره یک رنگ دانه ابی کم هزینه به وجود آمد.
 پروس آبی اولین رنگدانه مدرن مصنوعی بود که به طور تصادفی در سال 1704  کشف شد رنگ دانه های آبی مصنوعی و فلزی برای طیف وسیعی برای تامین رنگ آبی تولید شد، از جمله رنگ های معدنی فرانسوی، یک فرم ترکیبی از سنگ لاجورد، و اشکال مختلف کبالت و آبی نیلگون. در اوایل قرن 20، به صورت شیمیایی و  مصنوعی تولید شد این رنگدانه   آلی فلزی با قدرت تنتنج طاقت فرسا بود.
اکتشاف ها در علوم رنگ صنعتی باعث  ایجاد تغییرات جدید در مد شد.. کشف رنگ بنفش سیر مایل به ارغوانی (Mauveine)  در سال 1856  پیشرو برای توسعه صدها رنگ مصنوعی و رنگدانه مانند ترکیبات آزو و دی آزو  و سرآغاز تولید طیف گسترده ای از رنگ ها بود. رنگ بنفش سیر مایل به ارغوانی (Mauveine) توسط شیمیدان 18 ساله به نام ویلیام هنری پرکین کشف شد ، که کشف خود در صنعت را به بهره برداری رساند و ثروتمند شد. موفقیت او  باعث ایجاد یک نسل از پیروان، به عنوان دانشمندان جوان به دنبال ثروت  در شاخه شیمی آلی شد .Mauveine در عرض چند سال یک جایگزین در تولید آلیزارین قرمز روناس سنتز شد. در  دهه های پایانی قرن 19، استفاده از رنگ هایی  مانند قرمز، ، آبی، بنفش جهت استفاده در تولید  منسوجات و کالاهای دیگر  مقرون به صرفه شده بود.
2.2 منابع جدید برای رنگدانه های تاریخی :
قبل از انقلاب صنعتی، محل تولید بسیاری از رنگدانه ها شناخته شده بود.. رنگدانه بر اساس مواد معدنی و خاک رس اغلب با نام  منطقه ای که از آن استخراج شده بود شناخته می شد.. Raw Sienna and Burnt Sienna از سینا، شهری در ایتالیا آمد بود، در حالی که Raw Umber and Burnt Umber از Umbria آمد. استفاده این رنگدانه ها  ساده ترین راه برای سنتز بودند، و شیمیدانان رنگ های مدرنی  بر اساس آن ها ایجاد کرده بودند ولی نام محل استخراج بر روی رنگ ها باقی ماند.
بسیاری از رنگدانه های طبیعی از نظر تاریخی و فرهنگی معروف شده اند و  با رنگدانه های مصنوعی جایگزین شده است، در حالی که نام تاریخی آن ها حفظ شده است. در برخی از موارد نام رنگ اصلی به عنوان یک نام تاریخی منتقل شده است و به عنوان یک رنگ محبوب مدرن استفاده می شود. بر اساس قرارداد، مخلوطی از رنگدانه معاصر جایگزین رنگدانه های تاریخی می شود، اما تولید کنندگان باید همیشه مراقب حفظ این نام ها باشند.
 
 
3 - استانداردهای تولیدی و صنعتی :
قبل از توسعه رنگدانه مصنوعی و تکنیک های استخراج و پالایش رنگدانه های معدنی، دسته  رنگ ها اغلب ناقص بودند. با توسعه صنعت رنگ مدرن، تولید کنندگان  به صورت حرفه ای برای ایجاد استانداردهای بین المللی برای شناسایی، تولید، اندازه گیری و تست رنگ همکاری کردند.
 برای اولین بار در سال 1905 ، سیستم رنگ مانسل پایه بر اساس یک سری از مدل های رنگ منتشر شد . سیستم مانسل یک  روش عینی برای اندازه گیری رنگ. و  توصیف یک رنگ  در سه بعد : رنگ، مقدار (سبکی)، و رنگی (خلوص رنگ)، را ارائه داد .
در سالهای میانی قرن 20، روش استاندارد برای مواد رنگدانه شیمیایی در دسترس بود، جنبش بین المللی برای ایجاد چنین استانداردهای در صنعت ،سازمان بین المللی استاندارد (ISO) را به وجود آورد که وظیفه آن توسعه استانداردهای فنی برای تولید رنگدانه و رنگ بود. استانداردهای ISO تعریف خواص مختلف صنعتی و شیمیایی، و چگونگی آزمون برای آنها را تعیین می کرد.. استانداردهای ISO اصلی که برای همه رنگدانه یکسان است  به شرح زیر است:
 • ISO-787 روش کلی آزمون برای رنگدانه و توسعه دهنده ها.
 • ISO-8780 روش پراکندگی برای ارزیابی ویژگی پراکندگی.
سایر استانداردهای ISO مربوط به کلاس های خاص و یا دسته از رنگدانه ها بر اساس ترکیب شیمیایی آنها، مانند رنگدانه های معدنی، دی اکسید تیتانیوم، رنگدانه اکسید آهن، و غیره. می باشد.
بسیاری از تولید کنندگان رنگ، جوهر، منسوجات، پلاستیک، به طور داوطلبانه شاخص بین المللی رنگ (CII) را که در آن یک استاندارد برای شناسایی رنگدانه جهت تولید رنگ های خاص به تصویب رسید.ه است و اولین بار در سال 1925 منتشر شده را پذیرفته اند و در حال حاضر به طور مشترک بر روی وب توسط انجمن Colourists (پادشاهی متحده) و انجمن آمریکایی  (USA) منتشر شده است، این شاخص در جهان به عنوان مرجع معتبر در رنگ ها شناخته شده است. و شامل بیش از 27000 محصولات تحت نام بیش از 13000 شاخص رنگ عمومی است.
در طرح CII، هر رنگدانه دارای یک عدد شاخص عمومی است که آن را از نظر شیمیایی شناسایی می کند  ، و جدا از نام های اختصاصی و تاریخی است. به عنوان مثال، برای فتالوسیانین آبی  نامBN  می باشد  که زمان کشف آن در سال 1930  است.
 
 
 
4- موضوعات علمی و فنی :
انتخاب یک رنگدانه برای یک کاربرد خاص براساس هزینه و با خواص فیزیکی و ویژگی های رنگدانه است. برای مثال، یک رنگدانه که در رنگ آمیزی شیشه استفاده می شود باید مقاومت حرارتی بسیار بالا به منظور زنده ماندن در فرآیند تولید داشته باشد ، و یا مقاومت شیشه خودرو در برابر مواد قلیایی یا اسیدی یک موضوع مهم است. در رنگ های هنری، پایداری حرارتی کمتر مهم است، در حالی که lightfastness و  میزان سمی بودن بیشترمهم هستند.
 
در زیر برخی از ویژگی های رنگدانه که تعیین میکند برای فرآیندهای تولید خاص و برنامه ها مناسب هستند آمده است :
 • lightfastness و حساسیت و آسیب از نور ماوراء بنفش
 • پایداری حرارتی
 • میزان سمی بودن
 • قدرت تشعشع
 • رنگ آمیزی
 • پراکندگی
 • کدورت و شفافیت
 • مقاومت در برابر مواد قلیایی و اسیدی
 • واکنش و تعاملات بین رنگدانه
 
5- نمونه :
نمونه برای دقت برقراری ارتباط رنگ استفاده می شود . برای رسانه های مختلف مانند چاپ، کامپیوتر، پلاستیک، پارچه؛ نوع متفاوت از نمونه استفاده می شود. به طور کلی، نمونه وسعت محدوده فام رنگ سراسر رسانه را ارائه می دهد .
نمونه های چاپ شده
استانداردهای بسیاری از مرجع ارائه نمونه چاپ شده از سایه رنگ وجود دارد. PANTONE، RAL، مانسل و غیره به طور گسترده ای استانداردهای ارتباطات رنگ در سراسر رسانه های مختلف مانند چاپ، پلاستیک، و منسوجات می باشد.
نمونه های پلاستیکی
شرکت های تولید مستربچهای رنگی و رنگدانه ، برای قالبگیری تراشه های تزریق رنگ نمونه های پلاستیکی ارائه می دهند. . این تراشه های رنگ به طراح یا مشتری این امکان را می دهد که رنگ مورد نظز برای محصولات خاص پلاستیکی خود را انتخاب کند.
 
نمونه های پلاستیکی موجود در جلوه های ویژه مختلف مانند مروارید، فلز، فلورسنت، درخشش، موزاییک و غیره وجود دارد با این حال رسانه های مانند چاپ و صفحه نمایش کامپیوتر و نونه های 3 بعدی کارایی بیشتری دارند.
 
6 -رنگدانه های زیستی :
 
در زیست شناسی، رنگدانه هر گونه مواد رنگی یک سلول گیاه یا حیوان است. بسیاری از ساختارهای بیولوژیکی، مانند پوست، چشم، پوست و مو حاوی رنگدانه (مانند ملانین)هستند . رنگ پوست حیوانات اغلب با سلولهای تخصصی با نام chromatophores ، که در حیوانات مانند هشت پا و آفتاب پرست وجود دارد و  می تواند برای تغییر رنگ حیوان استفاده  شود پوشیده می شود  بسیاری از شرایط رنگدانه ها در گیاه، حیوان، برخی آغازیان، و یا سلول های قارچ را تحت تاثیر قرار می دهد به عنوان مثال، آلبینیسم یک اختلال موثر بر سطح تولید ملانین در حیوانات است.
 
رنگدانه در موجودات برای بسیاری از اهداف بیولوژیکی از جمله استتار، تقلید، aposematism (هشدار دهنده)، انتخاب جنسی و دیگر اشکال سیگنالینگ، فتوسنتز (در گیاهان)، و همچنین به عنوان اهداف اساسی فیزیکی مانند حفاظت از آفتاب سوختگی استفاده می شود.
 
رنگدانه از نظر ساختار رنگ برای همه یکسان است ، در حالی که نمایش رنگ در نتیجه بازتاب انتخابی و یا رنگین کمان، متفاوت می شود واین به دلیل ساختارهای چند لایه است. به عنوان مثال، بال پروانه ها دارای رنگ های متفاوتی است ولی از نظر ساختاررنگ با هم یکسان هستند و این بازتاب نور است که رنگ ها را متفاوت نشان می دهد.
 
7-  رنگدانه ها بر اساس ترکیب عناصر :
7.1  رنگدانه های  پایه فلز :
 • رنگدانه های گروه  کادمیوم :  کادمیوم زرد، کادمیوم قرمز ، کادمیوم سبز، کادمیوم نارنجی، کادمیوم گوگرد دار
 • رنگدانه های گروه کروم : کروم زرد و کروم سبز
 • رنگدانه های گروه  کبالت: کبالت بنفش ، کبالت آبی، آبی نیلگون، aureolin (کبالت زرد)
 • رنگدانه گروه  مس: آزوریت، هان بنفش، هان آبی، آبی مصری، مالاکیت، پاریس سبز، آبی فتالوسیانین BN، فتالوسیانین سبز G،  زنگار، viridian
 • رنگدانه های گروه  اکسید آهن : برنگ خون،  caput mortuum ، اکسید قرمز، رنگ قرمز اخرایی ، پنجره قرمز و آبی پروس
 • رنگدانه های  گروه  سرب: سرب سفید، cremnitz سفید، ناپل زرد، سرب قرمز
 • رنگدانه های  گروه  منگنز: منگنز بنفش
 • رنگدانه های  گروه  جیوه: قرمز
 • رنگدانه های  گروه  تیتانیوم: تیتانیوم زرد، تیتانیوم بژ ، تیتانیوم سفید، تیتانیوم سیاه و سفید
 • رنگدانه های  گروه  روی: روی سفید ، روی فریت
 
7.2 دیگر رنگدانه های معدنی :
 • رنگدانه کربن: کربن سیاه و سفید (از جمله BLAC تاک، لامپ سیاه و سفید)، عاج سیاه و سفید (خاکستر استخوان)
 • رنگدانه خاک رس زمین (اکسید آهن): رنگ زرد اخرایی ،raw sienna, burnt sienna, raw umber, burnt umber
 • رنگدانه های معدنی: لاجوردی، رنگ های معدنی سایه سبز
7.3 رنگدانه های زیستی و آلی :
ریشه های زیستی: آلیزارین (سنتز شده)، آلیزارین قرمز (سنتز شده )، نار هندی، دانه قرمز ، رز روناس، نیل، هند زرد ، ارغوانی صوری
غیر بیولوژیک (آلی) : quinacridone، قرمز، phthalo سبز، phthalo آبی، رنگدانه قرمز 170، diarylide زرد
 
کلمات کلیدی :
پیمانکار سندبلاست و رنگ ، سندبلاست در محل ، اجرای سندبلاست ،‌قیمت سندبلاست ، مجری سندبلاست ،انجام سندبلاست ، شرکت سندبلاست ،‌خدمات سندبلاست ، سندبلاست ، سندبلاست و رنگ ، پیمانکار سندبلاست ، اجرای رنگ با ایرلس ، پیمانکاری سندبلاست و رنگ ،‌  پیمانکار رنگ و سندبلاست، رنگ آمیزی با ایرلس - اجرای رنگ اپوکسی ،رنگ آمیزی صنعتی ،پیمانکار سندبلاست و رنگ استراکچر ،‌پیمانکار سندبلاست و رنگ تیرورق ،پیمانکار سندبلاست و رنگ سوله ، نقاش صنعتی، نقاشی با ایرلس ، انجام سندبلاست آجر ،اجرای سندبلاست مخزن،سندبلاست ورنگ اپوکسی ، انجام سندبلاست در محل ،‌ انجام سندبلاست استخر ، سندبلاست کار ، رنگ کار، شرکت سندبلاست ،سندبلاست و رنگ آهن ،انجام سندبلاست بتن ،‌انجام وت بلاست ، سندبلاست خشک ، سندبلاست تر ،سندبلاست فلزات، اجرای سندبلاست در تهران ، پیمانکاری سندبلاست ، پیمانکار انجام سندبلاست ، پیمانکار سندبلاست در کرج ، پیمانکاران سندبلاست،قیمت اجرای سندبلاست ، سندبلاست میلگرد ، سندبلاست ماسه ، سندبلاست رنگ مخزن ، سندبلاست رنگ استراکچر ، سندبلاست قم ،‌سندبلاست در تبریز ،‌سندبلاست در اصفهان ،‌سندبلاست رنگ سوله ، سندبلاست در اهواز ، بهداشتی بدون حلال ، سندبلاست داخل لوله ، سندبلاست در قزوین ،سندبلاست اطلس ، خدمات سندبلاست سیار ،انجام امور سندبلاست ،‌انجام کار سندبلاست ، انجام سندبلاست در محل،سندبلاست مخزن،استعلام قیمت سندبلاست،خدمات سندبلاست در محل ،سندبلاست صنعتی ، سندبلاست رنگ صنعتی ،سندبلاست سازه های فلزی ، فروش سندبلاست ،استعلام قیمت سندبلاست ،سندبلاست رنگ اپوکسی ،سندبلاست و رنگ آمیزی ، رنگ آمیزی صنعتی ،کارگاه سندبلاست ،سندبلاست پل ،سندبلاست ماشین ، سندبلاست استخر بتنی ،سندبلاست ماشین آلات ،فروش سندبلاست ،سندبلاست پروفیل ،سندبلاست چوب ،سندبلاست لوله،سندبلاست اسکلت فلزی ،سندبلاست تانکر ،سندبلاست صنعتی ،فروش سندبلاست