loading
پوشش‌های اسکلت فلزی
11 اردیبهشت 2019

پوشش‌های اسکلت فلزی

پوشش‌های اسکلت فلزی

هدف از این مطلب در یک مفهوم مدرن، توضیح الزامات اساسی برای حفاظت اسکلت سازه فلزی با پوشش اسکلت فلزی رنگ است. سیستم‌هایی که عموما استفاده شده و اهمیت آنها در رابطه با مشخصات مورد نیاز محافظتی توصیح داده می‌شود. تاکید بر حفاظت سازه‌های واقع در خشکی مانند ساختمان‌ها، پل‌ها، کارخانه‌ها و سایت‌های صنعتی که در آنها فرآیندهای مشارکت‌های محیط زیستی برای مخاطرات خوردگی است. 
منابع براساس استانداردهای مناسب که با سیستم‌های حفاظتی جایگزین با دیتایل‌های دقیق هستند، ایجاد شده است. این مدارک منابع ارزشمند از اطلاعات هستند و توصیه شده است که ازآنها باید به صورت آزادانه در هر مرحله از انتخاب پوشش‌ اسکلت فلزی حفاظتی استفاده مشاوره‌ای شود. تاکید بر اهمیت اثر روش‌های کاربردی بر کارائی پوشش‌ها و نیاز به شیوه‌های دقیق
بازرسی رنگ اسکلت فلزی نیز صورت پذیرفته است. راهنمایی برای روش‌ها مورد استفاده در الزامات طراحی و بر سلامتی و ایمنی و الزامات حفاظت محیط زیست انجام می‌شود.

الزامات اساسی برای حفاظت از فلز با پوشش اسکلت فلزی

فلز در صورتی که آب و اکسیژن هر دو حاضر باشند زنگ می‌زند و روند زنگ زدن توسط آلودگی‌ها مانند اکسید سولفور در اثر سوختن نفت، زغال یا گاز و همچنین کلرید‌ها  از نمک‌های ذوب شدن یخ‌ها یا اتمسفر دریایی شتاب می‌گیرد. آلوده کننده‌های جامد می‌تواند هیدروسکوپیک بوده و ممکن است حملات محلی را ارتقا دهد (مانند حفره خوردگی). سیستم‌های پوششی باید در مقابل حملات این نوع آلودگی‌ها مقاوم بوده و به سطوح اعمال شوند.
اهمیت تمیزکاری سطوح یک الویت برای تمامی سیستم‌های پوششی است و برای رنگ‌آمیزی سطوح براساس راهنمای شماره ۱۳ در سری کتابهای “تمیزکاری سطوح برای عملیات پوشش” بیان شده است. جهت اطمینان از چسبندگی خوب پوشش‌ها، بسیار مهم است که سطح از گرد و غبار و آوارها و جرم‌ها که عملکرد پوشش را به مخاطره می‌اندازد، تمیز شود. باقی‌مانده‌های قابل حل در آب موجب تخریب سریع در سطح بین رنگ  و فلز می‌شود زمانیکه در معرض رطوبت باشد. رنگ یکی از عمومی ترین مصالح مورد استفاده برای حفاظت اسکلت فلزی است. در عمل کلمه “رنگ” یک محدوده متنوعی از مصالح با مشخصات مختلف را بیان می‌نماید. کاربرد رنگ در مقایسه راحت بوده و محدودیتی در مورد اندازه سازه وجود ندارد. رنگ‌های مدرن با مشخصات بهبود یافته توسعه داده شده‌اند. با این حال، سود این بهبود با توجه فاکتورهایی مانند تمیزکاری سطوح، انتخاب مناسب رنگ برای هر موقعیت، کاربرد جاری قابل دسترس است.
در پوشش اسکلت فلزی برای سازه اسکلت فلزی ضخامت فیلم زنگ برای دوام حفاظت پوششی مهم است، چون کسب بهترین اجرا در شرایط سایت سخت می‌باشد. بهترین نتیجه زمانی بدست می‌آید که پوشش در محل کارگاه دارای دمای مناسب و سرپوشیده اجرا شود، اکیپ‌ها برای سازه پل و فریم سازه‌های ساختمانی قبل از برپاسازی بدین روش قابل اجرا است. هر چند رنگ‌آمیزی اضافی ممکن است در سایت صورت پذیرد. امکانات مدرن پوشش به صورت اتماتیک اسکلت را قبل از حرکت به سایت ساخت تمیزکاری با بلاست و پرایم انجام می‌دهند. زمانیکه مقاومت بهبودیافته برای خرابی مکانیکی و دوام بهتر در شرایط مشخص مد نظر باشد، پوشش‌های غیر آهنی مانند روی یا آلومینیوم به جای رنگ استفاده می‌شود. اگرچه موجب است افزایش هزینه را در پی داشته باشد. ترکیب پوشش‌های رنگی و متالیکی موجب افزایش دوام بلند مدت در شرایط محیطی سخت و با ظاهری دلچسب می‌شود.

انتخاب سیستم محافظ خوردگی به عنوان پوشش اسکلت فلزی

استانداردهای مرجع و الزامات مربوطه به صورت زیر می‌باشند:
 SSPC – Steel Structures Painting Council
 AASHTO – American Association of State Highway and Transportation Officials
 ASTM – American Society for Testing and Materials
 Specifications for Supply and Fabrication of Structural Steel
 Specifications for Erection of Structural Steel.
یکی از بهترین راهنماها انتخاب سیستم پوششی برای اسکلت فلزی BS 5493:1977 است، هر چند در سالهای اخیز، استانداردهای جدید برای رنگ و پوشش فلز توسعه داده شده‌اند. EN ISO 12944 بخش ۱ تا ۸ مربوط به رنگ ها و صیقلکاری، حفاظت از سازه فلزی با استفاده از سیستم رنگ محافظ و EN ISO 14713 حفاظت در برابر خوردگی آهن و سازه فلزی با پوشش متالیک است. این استانداردها سیستم حفاظت در محیط هستند. اولین زمان تعمیر به صورت های زیر تعریف می‌شود:
خیلی طولانی      ۲۰ سال و بیشتر
طولانی             ۱۰ تا ۲۰ سال
متوسط              ۵ تا ۱۰ سال
کوتاه             کمتر از ۵ سال
پوشش اسکلت فلزی برای طول عمر خیلی طولانی، سیستم‌های کالوانیزه عمیق ضخیم یا اسپری حرارتی فلزی با یک درزگیری پوشش با رنگ انجام می‌شود. برای طول عمر طولانی و متوسط ، انتخاب سیستم رنگ با عملکرد بالا توصیه می‌شود. سیستم‌های رنگ براساس روغن خشک تنها برای طول عمر کوتاه در محیط سخت قابل استفاده است، اما در مورد طول عمرهای طولانی و متوسط در محیط‌های خارجی غیرآلوده و محیطهای داخلی قابل استفاده  است. در محیط خشک داخلی، ریسک خوردگی، ناچیز بوده و هیچ سیستم نگه‌دارنده‌ای نیاز نیست.
رنگ‌آمیزی اسکلت فلزی به هر صورت، ممکن است برای اهداف دکوراتیو و ظاهری انجام شود. انتقال از اولین تعمیر با عمر متوسط به بلند مدت با افزایش ضخامت فیلم انجام می‌شود، به شرطی که نازک کاری مسائل نازک کاری و مقاومت در برابر آب و هوا را داشته باشد. برخی از سیستم‌ها از سیستم‌های اولیه نازککاری و یا زیر پوششی سنتی فراتر رفته‌اند. این زمانی که حفاظت ویژه‌ای نیاز است ممکن است برای یک یا دو پوشش مستقیم فلز که به صورت بلاست تمیزکاری شده‌اند، امکان‌پذیر است؛ در یک شرایط تمیزی استاندارد، اورتان الاستومری، حلال آزاد و سیستم اپوکسی پوششی برای طول عمر بالا معمول هستند. باید مشخص شود که تولیدکننده رنگ با هم تحت برندهای مختلف رقابت می‌نمایند. در هر صورت، بیشتر الزامات براساس نوع رنگ عمومی نوشته شده‌اند. بنابراین برای مصرف کنندگان اعتبار مقایسه بین انواع پوشش‌ها مشکل است. بیشتر استانداردهای و مدارک راهنمایی به توضیح و شفاف‌سازی تشکیل‌دهنده رنگ ها و مشخصات آنها کرده‌اند.
References
– Steel Buildings, 2003, The British Constructional Steelwork Association Ltd. Chapter 12 – Corrosion Protection.
– Guides to Good Practice in Corrosion Control. Coating for the Protection of Structural Steelwork. The National Physical Laboratory