loading
بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی قسمت دوم
11 اردیبهشت 2019

بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی قسمت دوم

بازرسی رنگ / کنترل رنگ اسکلت فلزی قسمت دوم

در مطلب “بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی قسمت اول ” به مقدمه ای در مورد فرآیند بازرسی رنگ اسکلت فلزی پرداختیم. در این مطلب بیشتر به جزئیات بازرسی و همچنین تست‌های مورد نیاز در کنترل رنگ اسکلت فلزی خواهیم پرداخت.

نکته مهم وضعیت میزان زبری روی سطح ( Surface Profile) می‌باشد. در صورتی به خوبی ایجاد می شود که مصالح سایشی مناسب با کیفیت مطلوب به کار گرفته شده باشد. زبری سطح باید از نظر ابعاد و عمق و پراکندگی در همه قسمت های سطح یکنواخت باشد. اندازه گیری عمق زبری با روش های چشمی و مقایسه با پانل های استاندارد و همین طور با لوازم اندازه گیری مخصوص (Needle probe) امکان پذیر می‌باشد.

 

وضعیت هوا و شرایط محیط رنگ آمیزی:

بارندگی ، وزش باد ، گرد و غبار در زمان رنگ آمیزی ممکن است عوارض غیر قابل اغماض و خسارت های زیادی بر روی فیلم رنگ ایجاد نماید، لذا کنترل موارد ذیل الزامی است:

دمای محیط

-نقطه شبنم

– دمای سطح

– رطوبت نسبی هوا

– سرعت باد

– جهت وزش باد

کاهش دمای محیط و سطح (کمتر از ۵ درجه)

باعث طولانی شدن زمان خشک شدن ، عدم کیورینگ و…

رطوبت زیاد (معمولاًبیشتر از ۸۰ درصد)

باعث عدم چسبندگی مناسب ،جداشدن رنگ و …

بازرسی در حین اجرای رنگ آمیزی

شامل موارد زیر می باشد:

الف – کنترل شرایط اجرای رنگ

ب – کنترل و جلوگیری از بوجود آمدن عیوب و مشکلات

کنترل شرایط اجرای رنگ اسکلت فلزی

-نوع رنگ مورد استفاده

-نوع و % تینرمورداستفاده

– نوع میکسر و نحوه اختلاط رنگ

– زمان انتظار پس ازترکیب اجزاء Pre-reaction time

– رعایت زمان مصرف رنگ و هاردنر پس ازترکیب

-شروع ساعت رنگ آمیزی

-پایان ساعت رنگ آمیزی

-سیستم پاشش

-نسبت ورودی وخروجی پمپ

-فشارباد

-تیپ نازل

-سایزنازل

-زاویه پاشش
 

اندازه گیری ضخامت فیلم تر در کنترل رنگ اسکلت فلزی

برآورد ضخامت فیلم خشک رنگ با اندازه گیری ضخامت فیلم تر رنگ امکان پذیر می باشد. نکته مهم در استفاده از تیغه های اندازه گیری فیلم تر رنگ توجه به تمیزی کامل تیغه ها است زمان مناسب اندازه گیری فیلم تر رنگ ،در شروع عملیات رنگ آمیزی است.

بازرسی پس از اجرای رنگ آمیزی

سه بخش عمده در این مرحله عبارتند از:

– اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ

– بررسی پیشرفت واکنش تشکیل فیلم

– بررسی کیفی فیلم رنگ و نواقص احتمالی موجود

اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ

پس از بررسی کیفی فیلم رنگ و اطمینان از خشک بودن کامل آن ، با ۲ روش زیر ضخامت فیلم خشک رنگ اندازه گیری می شود

  • روش مخرب Destructive method – ISO 2808 ASTM-D-4138-5B)

روش مخرب با استفاده از دستگاه Paint Inspection Gauge (PIG) برای سیستم‌های پوشش چندلایه، ضخامت رنگ بالا، مشخص نمودن لایه های رنگ بر اساس فام

  • روش غیر مخرب (Nondestructive) ضخامت سنج فیلم خشک

در استفاده از لوازم اندازه گیری به ویژه تجهیزات تعیین ضخامت فیلم خشک کالیبره بودن دستگاه مهم است.

بررسی پیشرفت واکنش تشکیل فیلم (curing Test)

بررسی میزان پیشرفت واکنش شیمیایی بین اجزاء مختلف رنگ و هاردنر در مورد رنگ های ۲ جزئی مانند اپوکسی ها، پلی یورتان ها و … باید در کنترل رنگ اسکلت فلزی مورد بررسی قرار گیرد. این تست با اعمال حلال های قوی با پارچه (Solving Swabbing) روی سطح فیلم انجام می شود درصورت کامل شدن واکنش شیمیایی، فیلم رنگ در مقابل حلال در زمان سایش مقاومت می نماید و در غیر اینصورت درمحل سایش، فیلم رنگ برداشته میشود (ASTM D5402).

پوشش سیلیکات روی  Inorganic Zinc Primer

استفاده از حلال  M.E.K بهترین روش تست کامل شدن واکنش شیمیایی فیلم رنگ

در صورت کمبود رطوبت و دما، پیشرفت واکنش بسیار کند خواهد بود (استفاده از روش مصنوعی) در شرایط مطلوب دما و رطوبت،واکنش شیمیایی فیلم ظرف مدت ۲۴ ساعت کامل خواهد شد ASTM-D-4752.

بررسی کیفی فیلم رنگ و نواقص احتمالی موجود

در کنترل رنگ اسکلت فلزی ، بازدید چشمی باید هر گونه عوارض و نواقص احتمالی موجود در فیلم رنگاز قبیل شره کردن Sagging جوش و حباب‌های هوای موجود در فیلم Blisters ذرات و ناخالصی های احتمالی موجود در فیلم رنگ (Dirt Inclusion) کاهش ضخامت و فیلم رنگ  و غیره مورد توجه قرار گیرد.

برخی از عوارض احتمالی عبارتند از:

سوراخ ریز در فیلم رنگ Pinholes

پوست پرتقالی Orange Peelness

شره فیلم رنگ Sagging

شکنندگی فیلم رنگ Checking

تاول زدن Blistering

باز شدگی و جمع شدن فیلم رنگ Cissing

عوارض فوق در صورتی که نسبتاً بزرگ باشند در بازدید چشمی قابل رؤیت می باشند و در صورتی که فیلم رنگ دارای عوارض یاد شده به صورت بسیار ریز باشد ممکن است در بازدید چشمی قابل تشخیص نباشند. برای کنترل و بازرسی فیلم رنگ و تشخیص عوارض احتمالی یاد شده به ۲ روش زیر می توان عمل نمود:

دستگاه عیب یاب با ولتاژ پایین Low Voltage Detector

حداکثر ۳۷۵ میکرون مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش با کشیدن یک قطعه اسفنج خیس، سطح مورد آزمون مرطوب شده سپس دستگاه را روی فیلم رنگ قرار داده با فشار دادن دکمه جریان الکتریکی آماده برقراری می گردد. در این وضعیت دستگاه را به آرامی روی سطح رنگ حرکت داده و سطح مرطوب رنگ را به دقت باحرکت دستگاه در معرض جریان الکتریسیته قرار میدهیم. در هر نقطه از فیلم که نقصی وجود داشته باشد جریان الکتریکی ازدستگاه به طرف سطح فلز برقرار شده و آژیر کوچک دستگاه را به صدا در می آورد

دستگاه عیب یاب با ولتاژ بالا High Voltage (Spark) Detector

برای فیلم های با ضخامت بیشتر ولتاژ بالاتری جهت نشان دادن منافذ و ترکهای احتمالی مورد نیاز می باشد. در این روش نیازی به خیس کردن سطح فیلم رنگ وجود ندارد و جریان برق به صورت قوس الکتریکی بین الکترود دستگاه و سطح فلز رنگ آمیزی شده در محل ترک ها و نواقص احتمالی برقرار می شود و محل سوراخ و ترک ها با ایجاد جرقه نشان داده می‌شود. در صورتی که نور روز مانع از دیده شدن جرقه های ایجاد شده گردد، باید به صدای جرقه که ناشی از تخلیه الکتریکی می باشد توجه نمود.