loading
نکات رنگ اسکلت فلزی / رنگ سوله
11 اردیبهشت 2019

نکات رنگ اسکلت فلزی / رنگ سوله

نکات رنگ اسکلت فلزی / رنگ سوله

برای حفاظت سازه‌ های فولادی در مقابل خوردگی باید کلیه سطوح رنگ‌آمیزی شوند، مگر در مواردی که از سوی دستگاه نظارت تصریح شوند. در رنگ اسکلت فلزی یا رنگ سوله همچنین به جز حالت‌های ویژه‌ای که مشخص شده باشد، کارهای فولادی که در تماس با بتن باید قرار گیرند، لازم نیست رنگ شوند.

مسائل رنگ اسکلت فلزی
 1. قبل از شروع رنگ آمیزی باید تمام سطوح را کاملا تمیز، خشک و آماده نمود به قسمی که برای اعمال رنگ اسکلت فلزی شرایط مناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به تایید مهندس ناظر خواهد بود. به عبارت دیگر قبل از شروع هر قشر رنگ‌آمیزی،  نوع رنگ، سیستم رنگ‌آمیزی و قشر قبلی باید توسط مهندس ناظر بازدید و تایید شود.
 2.  رنگ مصرفی باید کاملا سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش، باید رنگ آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ‌آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی هوا صورت گیرد. تنها برای لکه‌گیریها استفاده ز قلم مو مجاز است.
 3. رنگ‌آمیزی باید در محیط مناسب و سربسته انجام شود.
 4. قطعاتی که تازه رنگ شده‌اند باید از گرد و خاک محافظت شده و سطح رنگ‌آمیزی تا زمان تحویل موقت حفاظت شوند.
 5. رنگ آمیزی باید در شرایط آب و هوای منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانه سازنده رنگ صورت گیرد.
 6. در شرایطی محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ اسکلت فلزی را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد، مشروط بر آنکه دمای شرایط نگهداری سطوح با کاتالوگ کارخانه سازنده تطابق داشته و به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.
 7. در سطوح و لبه‌هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله پنج سانتی‌متری از خط جوش متوقف شود.
 8. تمامی نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلزی بیرون است باید تمیز شده و مجددا رنگ‌آمیزی شوند به طوریکه سطح کاملا پوشیده شده و یکپارچگی رنگ با سطوح مجاور رنگ شده تامین گردد.
 9. در تمام سطوحی که طبله کردن، وجود ترک‌ها و پوسته شدن رنگ و سایر علایم حاکم از این است که چسبندگی رنگ به سطح تامین نشده است، باید عملیات ترمیم انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجددا عملیات مربوط به آماده‌ نمودن سطوح و رنگ آمیزی صورت پذیرد.
 10. سطوح تمام شده رنگ آمیزی باید دارای مشخصات زیر باشد:

یکنواختی ظاهری در رنگ اسکلت فلزی ، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ، عدم ایجاد موج و سایه، نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ، انطباق لایه اجرا شده با مشخصات، ایجاد پوشش کامل و بدون شره، عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گرد و غبار.

 1. اگر در حین اجرای عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه ببیند (بواسطه عملیات جوشکاری، حمل، بستن و یا …) پیمانکار باید سطوح مورد نظر را تمیز نموده، به طوری که سطوح فولادی ظاهر شوند و سپس براساس مشخصات فنی لایه های رنگ متناسب و سازگار با لایه قبلی و مجاور را در فواصل زمانی مناسب جهت پوشش دادن کامل استفاده نماید.
 2. نقاشی و رنگ کاری نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از ۸۰ درصد و در حالتی که اختلاف دمای محیط و نقطه شبنم کمتر از ۵ درجه باشد، رنگ‌آمیزی ممنون می‌باشد.
 3. سطوح غیر قابل دسترس: به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل درسترس نخواهد بود باید قبل از جمع کردن کار، تمیز و رنگ آمیزی شود. (البته در صورتی که در مدارک طرح و محاسبه این عمل خواسته شده باشد.)
 4. سطوح تماس: در اتصالات اتکایی (غیراصطکاکی)، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است. در اتصالات اصطکاکی شرایط لازم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به پیچ‌های اصطکاکی رعایت شود.
 5. سطوح صاف و آماده شده: سطوحی که با ماشین کردن آماده می‌شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضد رنگ که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می‌توان استفاده کرد.
 6. سطوح مجاور جوش کارگاهی: به جز حالت‌هایی که در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید باشد، کلیه سطوحی که در فاصله ۵ سانتی متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می‌گیرد. در رنگ اسکلت فلزی باید از موادی که به جوشکاری صدمه میزند و یا در حین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید می‌کند، کاملا پاک شود. قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه‌ای از روی سطوحی که جوش انجام می‌گیرد، توسط برش سیمی کاملا برطرف و پاک گردد.