loading
بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی قسمت اول
11 اردیبهشت 2019

بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی قسمت اول

عمر مفید یک سیستم پوششی در گرو آماده سازی مناسب سطح و رنگ آمیزی صحیح است. آماده سازی سطح و رنگ آمیزی به نیروی انسانی متکی است و در این روش همیشه امکان اشتباه و غفلت وجود دارد. بازرسی و کنترل رنگ اسکلت فلزی به صورت دقیق، یک عامل بسیار مهم برای موفقیت گروه اجرایی در مراحل مختلف آماده سازی سطح و رنگ آمیزی می‌باشد:

روشهای بازرسی در رنگ آمیزی شامل ۳ مرحله زیر است:

۱-  بازرسی قبل از اجرای رنگ آمیزی

۲-  بازرسی در حین اجرای رنگ آمیزی

۳-  بازرسی بعد از اجرای رنگ آمیزی
 

بازرسی قبل از اجرای رنگ اسکلت فلزی
* کنترل آماده سازی سطح

۱- چربی زدایی Degreasing

-از بین بردن و تمیز کردن چربی وروغن

-باقیمانده پوشش های قدیمی و سایر

-آلودگی های موجود روی سطح از قبیل اکسیدهای آهن و عوارض نورد گرم از روی سطوح آهنی

-نمک های موجود روی سطوح گالوانیزه و سطوح آلومینیوم و..

-باقیمانده مصالح و گرد و غبار روی سطوح بتونی

۲-  زنگ زدایی

-کلیه آلودگی های سطح مانند زنگ عوارض نورد گرم

-باقیمانده پوشش های قدیمی

-هر گونه آلودگی و عوارض موجود و ذرات چسبیده به سطح

را نباید گل جوش زیر رنگ اسکلت فلزی باقی بماند؟

چون پس از مدت کوتاهی در اثر عوامل مختلف از سطح جدا شده و فیلم رنگ درمحل جوشکاری آسیب خواهد دید و خوردگی ازاین نقاط به سرعت پیشرفت خواهد کرد.

درجات زنگ سطوح فلزی Rust Grade

درجه A: که سطح فلز به طور کامل از mill scale پوشیده شده و زنگ زدگی بسیار ناچیز است و رنگ آن آبی تا مایل به بنفش است.

درجه B: سطح شروع به زنگ زدگی کرده و mill scale ها در حال ورقه و جدا شدن هستند.

درجه C: mill scale ها و زنگ به سادگی از سطح جدا شده و حفره های کوچک در سطح با چشم دیده می‌شود.

درجه D: Mill scale ها کملا از بین رفته و زنگ سطوح فولادی را پوشانده، و خوردگی حفره ای بر روی سطح ایجاد شده است.

۳- کنترل بلاستینگ و میزان زبری سطح Roughness

مواد ساینده

فرم و میزان زبری سطح (Profile of Roughness)  در زمان بلاستینگ به عوامل زیر بستگی دارد:

-نوع مواد ساینده مورد استفاده

– میزان فشار جریان هوا

-مهارت و تسلط اپراتور

– استفاده از تصاویر استاندارد از جمله استاندارد سووئدی SIS-5900 برای ارزیابی آماده سوازی و زبوری سطوح و مقایسه با سطح فلز توصیه می شود.

۴- کنترل مواد مصرفی

رنگ و تینر

۵- کنترل دستگاه و تجهیزات رنگ آمیزی

۶-  کنترل شرایط آب و هوا

کنترل رنگ اسکلت فلزی شامل آماده سازی تمام سطوح مشخص شده فلز با روش مشخص شده در برنامه است. این کار همچنین شامل نقاشی سطوح مشخص شده با سیستم رنگ مشخص شده در برنامه می باشد. قراردادی باید تمام مواد، تجهیزات، نیروی کار و دیگر ملزومات لازم برای انجام این کار و تمام کارهای دیگر که در اینجا شرح داده شده و تحت عنوان مهندسی ارایه شده است، تهیه نماید.

کارگروه بازرسی QC شامل، اما نمی تواند محدود به موارد زیر باشد:

  • مناسب بودن پوششهای محافظ و وسایلی که برای کنترل پروژه و نشتی رنگ، پرتاب و غیره استفاده می شود
  • شرایط محیطی
  • آماده سازی سطح (تمیز کردن حلال، تمیز کردن فشار از جمله آزمایش، ابزار دست / برق یا تمیز کردن ساینده و غیره)
  • زدودن کلرید
  • کاربرد پوشش (مصالح مشخص شده، مخلوط کردن، نازک شدن و ضخامت فیلم مرطوب / خشک)
  • زمان دوباره رنگ آمیزی و تمیز بودن بین لایه ها
  • تداوم و پوشش رنگ (آزادی روانی، شکم دادگی ها، پرش، اسپری خشک، حفره حفره شدن، و غیره)

تضمین کیفیت رنگ اسکلت فلزی

مهندس کنترل مشاهدات QA را در هر مرحله از کار انجام خواهد داد. حضور یا فعالیت مشاهدات مهندس به هیچ وجه از مسئولیت پیمانکار درباره همه بازرسی های QC روزانه خود نمی کاهد و باید تمامی پوشش ها مطابق با الزامات استانداردها باشد.