loading
خط مشی شرکت

خط مشی شرکت


شرکت سندبلاست اطلس ، ارائه خدمات با کیفیت مطلوب بر اساس خواسته های مشتری با جهت گیری بهبود مداوم  را هدف خود می

داند.

در این راستا راهبرد های اصلی شرکت سیلیس پاشان اطلس عبارتند از:


1-بهبود رضایت مشتری ها با ارائه خدمات مطلوب و مناسب با کاربرد آن خدمت در محل استفاده

2-گسترش توانمندی با ایجاد فرصت های رشد و ارتقاء

3-حفظ و توسعه سهم بازار با افزایش توان رقابتی

4-شناساندن نام تجاری شرکت به عنوان شرکتی پیشرو در میان شرکت ها و پیمانکاران فعال در زمینه سندبلاست ورنگ

5-ارتباط متقابل با کارفرمایان بر اساس نفع دو طرف